فرم نظرسنجی

در راستای ارائه خدمات بهتر و جلب رضايت شما همكاران و مشتریان گرامی، اطلاع از نظرات شما بزرگواران راهگشای ما خواهد بود. لذا خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب به سوالات زير، ما را در نيل به اهداف فروشگاه فرهادی ياری فرماييد.