اجزای بالابر ها و آسانسورهای هيدروليک

طرح زیر محل قرارگيری اجزای اصلی سيستم بالابر هيدروليکی را نشان میدهد.

اجزای بالابر ها و آسانسورهای هيدروليک

جک هيدروليک:

1- جک يک مرحله ای Single stage

جک های يک مرحله ای عمدتاً بدليل هزينه کم، بيشترين کاربرد را دارند.


2- جک چند مرحله ای Telescopic

در مواردی که در خصوص حفر چاه براي نصب جک محدوديت وجود داشته و يا طول تراول زياد می باشد از جک چند مرحله ای استفاده می گردد. عموماً هزينه تأمين جک چند مرحله ای بسيار زياد می باشد. معمولاً جک های تلسکوپی در دو نوع دو مرحله ای و سه مرحله ای توليد می گردند. در برخی پروژه ها که طول مسير حرکتی طولانی می باشد به علت محدوديت های ناشی از حمل و نقل و جايگذاری جک در چاهک آسانسور، جک های يک مرحله ای به صورت دو تکه توليد و در محل پروژه بهم متصل می گردند.

اجزای اصلی جک هيدروليک عبارتند از سيلندر، پيستون و صفحات نگهدارنده

جک هیدرولیک

سيلندر

به استوانه ای که بخش خارجی جک را تشکيل می دهد سيلندر گويند. سطح داخلی سيلندر بايستی بسيار صاف و صيقلی بوده و سطح خارجی آن بايستی در برابر فشارهای وارده و همچنين خوردگی ناشی از رطوبت محيط بسيار مقاوم باشد. در يک سيستم هيدروليک نيرو توسط پيستون به طور مستقيم يا غيرمستقيم به کابين آسانسور منتقل مي شود.
برای بالابر های هيدروليک تا ظرفيت 30 تن از آسانسور جک مستقيم از بغل و يا از زير يک مرحله استفاده می شود. برای آسانسورهای با ظرفيت بالاتر و طول حرکت بيش از 30 متر از جک بغل غيرمستقيم با چند استيج (stage) استفاده می گردد. طول هر استيج نيز حداکثر 8 متر می باشد. قطعات جک به هنگامی که به داخل هم جمع شده يا خارج می شوند بايد به صورت هماهنگ عمل نموده، در غير اين صورت به کابين ضربه و شوک وارد می شود.

پيستون

به استوانه ای که در داخل سيلندر قرار گرفته و با تغيير فشار روغن موجب حرکت کابين می گردد، پيستون گويند. پيستون می بايست ساختمان بسيار دقيق و صيقلی داشته و در برابر فشارهای ناشی از بارهای استاتيکی و ديناميکی دارای مقاومت کافی باشد.

صفحات نگهدارنده plate

به صفحات ضخيم و مقاوم که بسته به نوع جک در زير يا بالای جک قرار گرفته و وظيفه انتقال فشارهای وارده از بارهای استاتيکی و ديناميکی به سازه ساختمان را دارد صفحات نگهدارنده گويند.

پاوريونيت

بالابر های هيدروليکی توانايی به حرکت درآوردن کابين را از بخش نسبتاً کوچکی به نام پاوريونيت دريافت می کنند. پاوريونيت جعبه فلزی محکمی است که متعلقات بسياری در داخل و بر روی آن تعبيه شده است. پاوريونيت در بخش های زیر مورد بررسی قرار می گيرد:
1) محفظه روغن Tank
2) گروه شيرها Valves
3) موتور و پمپ هيدروليک Motor pump
4) لوازم و تجهيزات Accessory

انواع پاوريونيت

پاوريونيت بطور کلی دارای دو نوع زیر می باشد:
در نوع اول موتور در بيرون از سطح روغن تعبيه شده و در برخی موارد نيز موتور در داخل سطح روغن تعبيه مي گردد. در انواع پاوريونيت اصول عملکرد يکسان می باشد.

انواع پاوریونیت

محفظه روغن

بخش ديگری که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکی است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سر و صدا و حرکت ضربه ای روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات می باشد. بايستی توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکی و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکی و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازی اوليه موتور و پمپ الکتريکی به جهت گردش آن باید توجه گردد. راه اندازی موتور برقی از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ های هيدروليکی عموماً از نوع مارپيچی هستند. در سيستم پاوريونيت جهت جلوگيری از احتمال افزايش فشار روغن، سوييچ های تابع فشار شامل سوييچ فشار بالا، سوييچ اورلود و سوييچ فول لود پيش بينی می شوند که به ترتيب عبارتند از:

سوييچ فشار بالا : اين سوييچ در فشار ¼ برابر فشار استاتيکی سيلندر عمل کرده و برق الکتروموتور پمپ را قطع می کند.
سوييچ های اورلود : مطابق با استاندارد بايد در فشار 1/1 برابر فشار استاتيکی سيلندر فعال شود.
انواع سوييچ فول لود : در 65% ظرفيت بار و يا 90% فشار استاتيکی عمل کرده و موتور الکتريکی پمپ روغن را غيرفعال می کند.

 

موتور و پمپ هيدروليکی Hydraulic motor and pump

وظيفه موتور الکتريکی به حرکت درآوردن پمپ روغن هيدروليک می باشد. انتخاب پمپ و موتور الکتريکی و بطور کلی پاوريونيت به عوامل متعددی بستگی داشته که برخی از آنها عبارتند از:

  1. ظرفيت بالابر
  2. تراول بالابر
  3. سرعت مورد نظر
  4. تعداد و قطر سيلندر هيدروليک
  5. سيستم تعليق و اتصال جک به بالابر

برق مورد نياز پاوريونيت بر حسب ظرفيت و ساير عوامل، تک فاز و يا سه فاز می باشد.

برق موتورالکتریکی پاوریونیت

 

لوله های انتقال قابل انعطاف (flexible hoses)

از لوله های انتقال قابل انعطاف (اصطلاحا شلنگ) فشار قوی براي اتصال وسايل و تجهيزات متحرک هيدروليک بخصوص در مکان هايی که فضای کافی برای لوله کشی دائمی وجود ندارد استفاده می گردد. شلنگ ها در جلوگيری از انتقال نويز و ارتعاشات کاربرد دارند. شلنگ ها دارای خصوصيت مقاومت در مقابل مواد شيميايی، دما، ضربات و شوک های مکانيکی هستند.

شوک گير Geared motor device

در اصل يک موتور DC بوده که در سر راه شير اصلی دورانداز قرار گرفته و به لحاظ اينکه گلوگاه شير اصلی را به صورت تدريجی باز می نمايد، حجم عبوری از آن، وابستگی به غلظت و درجه حرارت روغن ندارد لذا تأثير آن عملکرد يکنواخت و حذف شوک های ناشی از استارت و ايست آسانسور می باشد. اين شير به گونه ای تنظيم شده است که حداکثر فشار توليد شده توسط پمپ هرگز در سيستم بيش از 140 درصد فشار نامی آن نگردد.

 

مطلب پیشنهادی: نکات آموزشی نصب جک برقی

 


تابلو فرمان

نظر به اينکه بسياری از موارد در تابلوی فرمان بالابر های کششی و هيدروليک مشترک می باشد لذا جهت اختصار به وجوهی از عملکرد سيستم کنترل که صرفا در آسانسورهای هيدروليک بکار می رود پرداخته می شود. در بالابرهای هيدروليک تابلو فرمان دارای وظايف زیر می باشد:

  1. صدور فرمان و کنترل حرکت کابين
  2. بررسی مکانيزم ها و مدارهای ايمنی مرتبط با ايمنی مسافر
  3. بررسی مکانيزم ها و مدارهای ايمنی مرتبط با ايمنی سرويس کار
  4. حفاظت از تجهيزات الکتريکی
  5. حفاظت از تجهيزات مکانيکی

تابلو فرمان